Projenin Çıktısı

PICTES Çıktıları

Macbook
  • Suriyeli Öğrencilerin eğitime erişiminin artırılması
  • Suriyeli Öğrencilere sunulan eğitimin kalitesinin artırılması
  • Eğitim kurumlarının ve personelinin operasyonel kapasitesinin iyileştirilmesi