ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ SAHA ARAŞTIRMASI BAŞLADI

PIKTES kapsamında bu yıl ilk kez uygulanan “Yaz Dönemi Erken Çocukluk Eğitimi”nin öğrenciler ve aileleri üzerindeki etkisi ölçülüyor.

PIKTES yönetim ekibi, 1 Temmuz 2019 tarihinde başlatılan ve 29 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek olan Erken Çocukluk Eğitimi’nin etki analizleri için saha çalışmalarına başladı.

Başkent Üniversitesi ile işbirliğinde yürütülen “Etki Değerlendirmesi Araştırması”, pilot şehir Ankara’da tamamlanırken, araştırma PIKTES projesinin sürdürüldüğü 26 şehir arasından örneklem olarak seçilen Gaziantep, Kilis, Sakarya, Antalya, Mardin ve Malatya’da devam ediyor.

Araştırma ile Erken Çocukluk Eğitimi alan göçmen çocukların(Suriyeli, Iraklı, Afgan vs), Türk eğitim sistemine entegrasyonuna ilişkin detaylı bir tarama yapılması amaçlanıyor. Ayrıca, programa katılan tüm çocukların, ailelerinin ve programda görevli öğretmen ve yöneticilerin sunulan eğitim hizmetine ilişkin değerlendirmelerini belirlemek de hedefleniyor. Veriler, “Gözlem”, “Görüşme”, “Doküman Analizi” ve “Açık Uçlu Soru” yöntemleri ile toplanıyor.

29 Ağustos günü tamamlanması planlanan Etki Değerlendirmesi Araştırmasının sonuçları, ilkokula güçlü bir başlangıç için kritik önem taşıyan Erken Çocukluk Eğitimi’nin daha da geliştirilmesi, verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla kullanılacak.

1 2-yeni_2_3.jpg 2 1_2_3_4_5_6.jpg