SURİYELİ ÇOCUKLARA YÖNELİK DESTEKLEME EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) Projesi kapsamında düzenlenen Suriyeli çocuklara yönelik “Destekleme Eğitimi Yıllık Çalışma Planı Hazırlama Çalıştayı”, 04 Aralık 2018 Salı günü Ankara’da başladı.

Çalıştay ile; 5-12. sınıf düzeylerindeki akademik başarısı düşük olan Suriyeli öğrencilere yönelik düzenlenen Destekleme Eğitimlerinde görev yapacak öğretmenler için örnek teşkil etmek üzere, yıllık ders planları hazırlanması amaçlandı.

Açış konuşmasını, proje direktör yardımcısı F. Aslınur Okay ÇELİK yaptı. ÇELİK, katılımcıları proje hedefleri, projenin yürütüldüğü iller ve faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

PICTES Projesi Materyal Geliştirme ve Kalite Birim koordinatörü Dr.Serap Saydım konuşmasında, hazırlık sürecinden bahsederek komisyonların çalışma yöntemleri hakkında kısaca bilgi verdi.

Hemen ardından ise; Ankara’da ortaokul ve lise düzeyindeki farklı okullarda görev yapan ve Proje Merkez Yönetim Ofisi’nde görevli, alan öğretmenlerinden oluşan komisyonlar çalışmalarına başladı.

Çalıştay 6 Aralık 2018 Perşembe günü sona erecektir. Çalıştay sonunda sahada kullanılmak üzere 36 adet yıllık plan örneğinin hazırlanması hedeflenmektedir.

1 1_800x533.JPG 2 2_800x533.JPG 3 3_800x533.JPG 4 4_800x533.JPG 5 5_800x533.JPG 6 6_800x533.jpg 7 7_800x533.JPG