SURİYELİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) Projesi kapsamında “Suriyeli Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Geliştirme Çalıştayı” 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü Alanya’da başladı.

500 Rehberlik Danışmanına uygulanan “Rehberlik Danışmanları Mevcut Durum Analiz Raporu”ndan elde edilen veriler doğrultusunda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen çalıştayın amacı Suriyeli Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Programı hazırlamaktır.

Bu bağlamda Proje Merkez Yönetim Ofisi Personeli, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli, RAM Müdürleri, okulunda Suriyeli Öğrenci bulunan rehber öğretmenler ve PICTES kapsamında istihdam edilen rehberlik danışmanlarından müteşekkil üç komisyon oluşturulmuştur. Oluşturulan İlkokul, Ortaokul ve Lise Rehberlik Hizmetleri Programı komisyonları çalıştay süresince yürütülecek aktif bir çalışma neticesinde Rehberlik Hizmetleri Programları hazırlayacaktır. Çalıştayın açılışında Proje Direktör Yardımcısı Dr.Taner AŞÇI proje faaliyetleri hakkında bilgi vermiş ve Suriyeli Öğrencilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Programının gerekliliğini vurgulamıştır.

PICTES Projesi Materyal Geliştirme ve Kalite Birim Koordinatörü Dr.Serap SAYDIM komisyonlar ve çalışma sistemleri hakkında sunum yapmıştır. Rıdvan ŞAHİN ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına  çalıştay hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Suriyeli Öğrencilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Geliştirme Çalıştayı 6 Temmuz 2018 Cuma günü sona erecektir.

 

1 calıstay2.png 2 caşıstay3.png