DESTEKLEME EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE ARAPÇA YETERLİLİK SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) Projesi faaliyetlerinden “Sınav Sisteminin ve Materyallerin Geliştirilmesi” kapsamında düzenlenen “Destekleme Eğitimi Değerlendirme Sınavı (Son Test)” ve “Arapça Yeterlilik Sınavı (AYS)” 9 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Destekleme Eğitimi Değerlendirme Sınavı (Son Test) ile projenin öncelikli yürütüldüğü 20 ilde destekleme eğitimine devam eden 5-10. Sınıf düzeyindeki Geçici Koruma Altındaki Suriyeli (GKAS) öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin belirlenmesi hedeflenirken; Arapça Yeterlilik Sınavı ile de Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da eğitime devam eden 3-12. Sınıf düzeyindeki (GKAS) öğrencilerin Arapça Yeterliliklerinin A1, A2, B1 seviye grupları şeklinde belirlenmesi hedeflendi.

Destekleme Eğitimi Değerlendirme Sınavı 20 il, 92 ilçe ve 154 kurumda; Arapça Yeterlilik Sınavı ise 4 il 13 ilçe ve 38 kurumda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

1 IMG-20180609-WA0055_1.jpg 2 IMG-20180609-WA0036.jpg