YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) Projesi” merkez yönetimi tarafından üçüncüsü düzenlenen “Yönlendirme Komitesi Toplantısı” 29 Mayıs 2018 Salı günü Başkent Öğretmenevinde yapıldı. 

Toplantının başkanlığını MEB Müsteşar Yardımcısı Cumali DEMİRTAŞ yaptı.

Proje süresince gerçekleştirilen ve sonraki aşamada gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıya; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye’deki Mültecilere Mali Yardım Aracı Bölüm Başkanı ve Eş Başkan Emma CLUA VANDELLOS, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir GÜL, MEB Bakan Danışmanı ve Proje Direktörü Haydar ŞAHİN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve MEB temsilcileri ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine uyumunun sağlanması sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından fon desteği sağlanan “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” tarafından ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen toplantının açış konuşmasını oturum başkanı Cumali DEMİRTAŞ yaptı.  DEMİRTAŞ konuşmasında: “İnsan unsuru önemli bir faktör. İnsanın en temel hak ve hürriyetlerin başında ise eğitim hakkı geliyor. Suriyeli çocukların eğitimi konusunda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti elinden geleni yapıyor. Üstelik büyük bedeller ödeyerek yapmaya çalışıyor. Bizler de bu noktada, kendi çocuklarımızda olduğu gibi Suriyeli çocukları da eğitmek durumundayız. Bir çocuğu mutlu edersek bir aileyi ve bir toplumu mutlu ederiz. Bu çerçevede bu toplantıda bir araya geldik; işin neresindeyiz, ne yapıyoruz masaya yatıracağız ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunacağız.” dedi.

DEMİRTAŞ konuşmasının ardından sözü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye’deki Mültecilere Mali Yardım Aracı Bölüm Başkanı ve Eş Başkan Emma CLUA VANDELLOS’ a bıraktı. PICTES Projesinin çalışmalarına dair düşüncelerini ifade eden VANDELLOS: “Sonuçlara ilişkin olarak ilk meyveleri görüyoruz. MEB’in önderliğinde iyi bir iş birliği sağlandı. PICTES bu bağlamda önemli rol oynamaktadır. Yaklaşık bir milyon öğrenciden 6 yüz bininin okullaştırıldığını görmek çok mutluluk verici bir sonuç. Çocuklar okula geldikten sonra hak ettiği desteği görüyor. Hem Türk öğretmenler hem toplum bunu sağlıyor. Türkiye’nin çabaları dünyada da tek girişim olarak değerlendirilebilir.” dedi.  

Karşılıklı görüş alış verişi ve sunumların gerçekleştirildiği toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir GÜL ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “İnsanlık adına çok önemli faaliyetlerde bulunmak amacıyla bir araya gelen insanlarız. Hep birlikte insanlığın vicdanı olmak adına buradayız. İyi insanların, vicdan sahibi insanların atmış olduğu adımlar çerçevesinde zor durumdaki insanlara yardım elini uzatma çabası içindeyiz. Türkiye hadiseler karşısında gözünü kapatan bir noktada olmadı. Duyarlı yaklaşmak suretiyle üzerine düşeni yerine getirdi ve getirmeye devam ediyor. Bakanlığımız da çok önemli bir karar aldı ve bu karar sonucunda da 3 yüz 70 bini örgün eğitim olmak üzere 6 yüz 11 bin öğrenci geçici eğitim merkezlerinde ve remi okullarda eğitim hakkı elde etti. Bu büyük bir başarı. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bakanlıklardan gelen ciddi emek ve katkıya şükranlarımızı iletiyoruz. Yeni dönemde de eğitim sistemimize katılması gereken öğrencilere yönelik yapılacak ciddi işlere odaklanmak durumundayız. Kendi çocuklarımıza ne kadar önem veriyorsak, burada bulunan çocuklar için de aynı hakların elde edilmesini önemsiyoruz. Kendi dilleriyle beraber Türkçe’ yi de öğrenerek uyumun gerçekleşmesini; akademik ve mesleki istihdamlarına yönelik uyumu kolaylaştıracak çalışmalar yaparak desteklemek istiyoruz. Bu anlamda, yabancı öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar içinde PICTES’in büyük rolü var. Bu konuda çaba sarf eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Uzmanı Osman KOCAMAN da katılımcılar arasındaydı ve görüşlerini ifade eden sunumunu aktardı.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda; Proje Direktörü Haydar ŞAHİN, başlangıcından bu yana geçen süreçte PICTES Projesinin başarı öyküsünü aktardı. “Biz buraya nereden ve nasıl geldik hatırlatmak gerekiyor. Önümüzü görebilmemiz için bunda fayda var. Suriyeliler geldiklerinde geri döneceklerine ilişkin bir kanaat vardı. Barınma ve temel ihtiyaçlara odaklanıldı, ancak süreç uzayınca anlaşıldı ki ülkemizde uzun zaman kalacaklar. Devletimiz her tür olanağını kullanarak geçici programlar oluşturdu ve kendi müfredatımıza uygun olarak bir eğitim süreci işletti. AB ile yapılan sözleşme ile de karar alındı ve 300 milyon avroluk fon Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş oldu. Ve biz bu projeye 12 kişiyle başladık. Ekipteki arkadaşlarımız, kendi bulunduğumuz binanın temizliği dahil fedakarca çalışmalar yürüttüler. Bakanlığımızın ilgili birimleri de yapabilecekleri desteği yaptılar. Kadro oluştuğu zaman da işler tamamen yoluna girdi. Hepimiz özveriyle çalıştık.

Alanda gördüğümüz sahipsiz, kimliksiz acı ve hüzünle harmanlanmış büyük bir kitle varken; bugün geldiğimiz noktada çocukların ruh hali değişti. Artık gülen yüzler görüyoruz. AB’nin katkısı da motivasyonu artırdı, takdirle karşılıyoruz.”

Protokol konuşmaları sonrasında Proje Direktör Yardımcıları tarafından veri içerikli sunumlar yapıldı. Sevgi ERNAS “Proje Faaliyetleri, Hedefleri ve Ulaşılmışlık Düzeyi”, Dr. Taner AŞÇI “ Proje Maliyet ve Bütçeleme”, Aslınur OKAY ÇELİK ise “Proje İletişim ve Görünürlük” konulu sunumu gerçekleştirdi.

Toplantı, karşılıklı sunulan görüş ve bilgi alışverişinin ardından, oturum başkanı Cumali DEMİRTAŞ’ın kapanış konuşmasındaki iyi dilekleriyle sona erdi.

                                                                   

    

 

1 ster1_546x600.png 2 ster2_533x600.png 3 ster3_524x600.png 4 ster4_453x600.png 5 ster5_495x600.png 6 ster6_600x400.png 7 ster7_600x400.png 8 ster8_600x569.png 9 ster9_568x600.png 10 ster10_600x400.png