Türkçe Yeterlilikleri Sınavı Madde Analizi ve Değerlendirilmesi Çalıştayı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi” projesi kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlilik Sınavı Madde Analizi ve Değerlendirme Çalıştayı” 12 Mayıs Cumartesi günü Antalya ilinde başladı. Söz konusu çalıştayda, projenin uygulandığı 23 ilde görev yapan 80 Türkçe Öğreticisine, Türkçe Yeterlilik Sınavında yer alan açık uçlu maddelerin değerlendirme teknikleri konusunda eğitici eğitimi verilmesi amaçlandı.

Çalıştayın açılışında Proje Direktör Yardımcısı Sevgi ERNAS, projenin temel faaliyetlerinden kısaca bahsederek bu faaliyetlerin değerlendirilmesine yönelik Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile etkin bir işbirliği yapıldığını vurguladı. Ardından Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Emin Günaydın çalıştayın akabinde burada eğitim alan Türkçe Öğreticilerinin kendi illerinde aynı eğitimi vereceklerini ve  390.000 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencinin sınav kâğıdının yaklaşık 2000 civarında öğretici ile değerlendirileceğini ifade etti. Çoktan seçmeli soruların değerlendirildiğini belirten Günaydın, açık uçlu soruların değerlendirilmesinin ardından iki puan türünün ayrı ayrı hesaplanarak sonuçların duyurulacağını belirtti.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç.Dr.Bayram ÇETİN konuşmasına “Entegrasyon denilince akla ilk gelen dil. Bu bağlamda Türkçe öğreticileri çok önemli bir iş yapmaktadır” diyerek başladı. Proje kapsamında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Türkçe ve Arapça dil yeterlilikleri, destekleme eğitimlerine yönelik ön ve son testleri yürüttüğünü ifade etti.  “Bu sınavlar projenin göstergelerini olumlu bir şekilde etkiledi” diyen ÇETİN, söz konusu çalıştayın puanlama konusundaki önemini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından sunumlara geçilerek, eğitime başlandı.

 

 

 

 

1 1_2_3_4_5_6_7_8_9.jpg 2 2_2_3_4_5.jpg 3 3_2_3_4_5.jpg 4 4_2_3_4.jpg 5 5_2_3_4.jpg 6 6_2_3.jpg