SURİYELİ ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI YAPILDI

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) Projesi faaliyetleri arasında yer alan, “Sınav Sisteminin ve Materyallerinin Geliştirilmesi” kapsamında planlanan “Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS)”  21 Nisan 2018 tarihinde yapıldı.

Bu sınav, okullarda eğitim öğretime dâhil olarak haftada 15 saat Türkçe dersi alan 6 ila 16 yaş ve üzeri Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencilere (GKAS) uygulandı.

Proje kapsamında eğitim alan GKAS öğrencilere yönelik hazırlanan sınavın soruları ise Türkçe Dil Yeterliliklerine Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Çalıştayında belirlenen dil yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlandı. Sorular üç alt grupta 6-10, 11-15 ve 16+ yaş seviyelerine göre ve çoktan seçmeli test tekniğine uygun olarak, okuma-anlama ve yazma becerisini ölçen açık uçlu soruları içerecek şekilde tasarlandı.

GKAS öğrenci ve yine Suriyeli olan eğiticilerin girdiği Türkçe Yeterlilik Sınavı projenin yürütüldüğü 23 il, 282 ilçe ve 444 kurumda; 3 yüz 90 bin 2 yüz 18 kişiye uygulandı.

Yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavı sonucunda, sınava giren GKAS öğrencilerin A1,A2,B1,B2,C1 ve C2 dil seviyeleri dikkate alınarak dil yeterlilik seviye grupları belirlenecek.

Taşıma hizmetinin de verildiği sınavda, çocukların ve onlara eşlik eden velilerin yüzlerindeki heyecan görülmeye değerdi.Sınav sonrasında görüşlerini aldığımız öğrenci ve veliler hem yapılan sınavdan  hem de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve PICTES Projesinin kendilerine gösterdikleri yakınlıktan  memnuniyet duyduklarını belirtti. Okullarda aldıkları eğitim neticesinde soruları rahatlıkla cevaplayabildiklerini söyleyen öğrenciler yeni bir dil öğrenmenin kendileri ve ailelerini oldukça mutlu ettiğini ifade ettiler.

Yoğun katılımla gerçekleşen sınav sonunda GKAS öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

 

1 0c70a487-e9d0-4697-a516-d38bdcf0bdf4.jpg 2 61c149a1-358e-47d5-9302-783b032375de.jpg 3 3972cfeb-d92b-4a3a-8310-40653f76fd74.jpg 4 61388dc2-c87c-4cc7-bc58-25561bf9c348.jpg 5 a3afb975-a927-47aa-a460-ef58defb2270.jpg 6 ad0ff791-37c8-4be0-9d6a-0bf50a86e61f.jpg 7 f1ab28c8-c495-4350-9f30-bbb11f405014_2_3.jpg