TYS ÇALIŞTAY RAPORU VE ÖRNEK SORULAR

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’nin 2.2 faaliyeti olan “Sınav Sisteminin ve Materyallerin Geliştirilmesi” kapsamında 21.04.2018 tarihinde “Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS)” merkezi olarak uygulanacaktır.  TYS, projenin öncelikli yürütüldüğü 23 ilde eğitime devam eden 2-12. sınıf düzeyindeki tüm Geçici Koruma Altındaki Suriyeli (GKAS) öğrencileri kapsayacaktır. Türkçe Yeterlilik Sınav Soruları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Türkçe Yeterlilikleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Söz konusu yeterliliklere aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz:

“Türkçe Dil Yeterliklerine Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Çalıştay Raporu”

 Türkçe Yeterliliklerin belirlenmesine yönelik 24.02.2018 tarihinde yapılan TYS Pilot uygulama örnekleri aşağıda yer almaktadır.

1-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 6-10 Yaş Grubu (Yazma)

2-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 11-15 Yaş Grubu (Yazma)

3-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 16+ Yaş Grubu (Yazma)

1-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 6-10 Yaş Grubu (Okuma)

2-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 11-15 Yaş Grubu (Okuma)

3-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 16+ Yaş Grubu (Okuma)