TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI PİLOT UYGULAMASI YAPILDI

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) Projesi faaliyetleri arasında yer alan ve “Sınav Sisteminin ve Materyallerinin Geliştirilmesi” kapsamında planlanan “Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS)”  pilot uygulaması 24 Şubat 2018 tarihinde yapıldı.

Proje kapsamında eğitim alan Suriyeli çocuklara yönelik hazırlanan sınavın soruları, Türkçe Dil Yeterliliklerine Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Çalıştayında belirlenen dil yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlandı. TYS öncesinde, uygulama ile ilgili veri elde etmek amacıyla projenin yürütüldüğü illerden Ankara, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa’da pilot uygulama gerçekleştirildi. Sınav soruları 6-10, 11-15, 16+ yaş seviyelerine göre üç alt grupta hazırlandı.

Çoktan seçmeli test tekniğine uygun okuma-anlama sorularını ve yazma becerisini ölçen açık uçlu soruları içeren sınav 4 il, 4 ilçe,9 merkez ve 30 salonda 508 öğrenciye uygulandı.

1-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 6-10 Yaş Grubu (Yazma)

2-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 11-15 Yaş Grubu (Yazma)

3-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 16+ Yaş Grubu (Yazma)

1-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 6-10 Yaş Grubu (Okuma)

2-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 11-15 Yaş Grubu (Okuma)

3-Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 16+ Yaş Grubu (Okuma)

1 ty3.jpg 2 tys1.jpg 3 tys2.jpg 4 tys4.jpg 5 tys5.jpg