HATAY İLİ TAŞIMA İHALESİ DUYURUSU

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında, Hatay ilinde öğrenim gören Suriyeli Öğrencilerin Taşıma işi ihalesi 22.02.2018 tarihi saat 11.00’ da, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 21-B maddesi doğrultusunda ihale edilecektir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Proje Yönetim ofisimize başvurmaları gerekmektedir.

Within the scope of ‘Project on Promoting Integration of Syrian Children into Turkish Education System’, the tender for transportation of Syrian students in Hatay will be lodged on 22nd February 2018 at 11:00 in the Project Management Office, in accordance with Article 21-B of Turkish Public Procurement Law No. 4734. The bidders wishing to participate in the tender must contact our Project Management Office.