Gaziantep ilinde Destekleme Eğitimi Gören Suriyeli Öğrencilerin Taşıma İşi ihalesi

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında, Gaziantep ilinde Destekleme Eğitimi gören Suriyeli Öğrencilerin Taşıma işi ihalesi 11.01.2018 tarihi saat 11.00’ da, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 21-B maddesi doğrultusunda ihale edilecektir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Proje Yönetim ofisimize başvurmaları gerekmektedir.

Within the scope of Project on Promoting Integration of Syrian Children into Turkish Education System, the tender for transportation of Syrian students who are receiving back-up training in Gaziantep will be tendered on 11th January 2018 at 11.00 and in accordance with Article 21-B of Turkish Public Procurement Law No. 4734. The bidders wishing to participate in the tender must contact our Project Management Office.