ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN DUYURU

Onay işlemleri okul idaresi tarafından https://pictes.meb.gov.tr/pys/login internet adresi üzerinden Kurum Yetkilisi Kişisel Kullanıcı Adı ve Şifresi kullanılarak yapılacaktır. 

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PICTES) kapsamında İlgi yazı ile duyurulan “Sınıfında Suriyeli Öğrencisi Bulunan Öğretmenlere Yönelik Farkındalık Eğitimlerine” yönelik başvurular gönüllük esasına göre alınmaktadır. Söz konusu eğitime okullarında 15 (onbeş) ve üzeri Suriyeli öğrencisi bulunan okullarda fiilen Suriyeli çocuklara eğitim veren sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler ve diğer branşlardaki öğretmenler başvuruda bulunabilmektedir.

İlgi yazımızda da belirtildiği üzere Suriyeli öğrencilere fiilen eğitim veren öğretmenlerin seçimi, eğitime katılacağı hafta ve katılım onayı okul idarecilerinin sorumluluğundadır. İlgi yazı ekinde belirtilen okullarda belirlenen kontenjanlarda eğitime katılım zorunlu olmayıp; çok fazla sayıda başvuru olması durumunda dikkate alınacak bir sınırlamadır. Eğitime katılması planlanan okullardan yeterli başvuru olmaması durumunda, okulunda Suriyeli öğrenci bulunan diğer okullardaki başvuru yapan öğretmenler eğitime dâhil edilebilecektir. Başvurular ülke genelinde sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan tüm öğretmenlere açıktır.

Eğitime katılmak isteyen öğretmenler MEBBİS kullanıcı adını ve şifresini kullanarak eğitime başvuruda bulunmaktadırlar. Başvurusunu tamamlayıp katılımları okul idaresi ve Bakanlığımız tarafından onaylanan öğretmenlerin bu aşamadan sonra katılımı zorunlu olup; sonradan mazereti doğan öğretmenlerin mazeretini belgelendirmeleri gerekmektedir. Okul idarelerince başvuruların, seçimlerin ve diğer işlemlerin bu doğrultuda yapılması azami önem arz etmektedir

Eğitimlere katılacak öğretmenlerin geliş ve gidiş olmak üzere iki günlük yol yevmiyesi ve ulaşım giderleri  6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında;  konaklama giderleri de hizmet alım yolu ile proje bütçesinden karşılanacaktır. Ayrıca, katılıcılara eğitim süresince herhangi bir ücretin ödenmesi mümkün değildir.

Tüm okul müdürlüklerine ve öğretmenlerimize saygı ile duyurulur.