ROM EKİBİ SAHADA

Avrupa Komisyonu, DG NEAR (Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülen sonuç odaklı izleme (ROM) kapsamındaki proje izleme süreci 9-20 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) Projesi” merkez yönetimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri ve Sonuç Odaklı İzleme (ROM) ekibi ile 10 Ekim 2017 tarihinde Ankara Proje Merkez Yönetim Ofisinde toplantı yapıldı. Yapılan bu toplantıda, saha ziyaretlerinde izlenecek politikaya dair bilgi alış verişinde bulunuldu.

Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa’da ROM ekibi tarafından yapılan ve PICTES Proje Merkez Yönetiminin de eşlik ettiği Sonuç Odaklı İzleme (ROM) saha ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Proje İl Koordinasyon Ekipleri ile toplantılar yapılarak çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Bahsi geçen illerde, Suriyeli öğrencilerin yoğun olduğu okullar ve Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) ziyaret edildi.

Ziyaretler, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde izleme aracı olarak kullanılan ROM misyonu dahilinde; “Suriyeli çocukların okula erişiminin ve eğitim kalitesinin artmış olması” girdileri kapsamında projenin performansı, saha düzeyinde tüm paydaşlara ulaşma seviyesi ve faaliyetlerin gerçekleştirilme süreci değerlendirildi.

 Sonuç Odaklı İzleme (ROM) ziyaretleri “Eğitim kurumlarının ve personelin operasyonel kapasitesinin artırılması” konusu kapsamında ilerleyen tarihlerde devam edecek.

1 rom2.JPG 2 rom1.JPG 3 kapakrom.JPG