İzleme ve Değerlendirme
İzleme ve Değerlendirme

İzleme ve Değerlendirme

iPhone

Genel Bilgiler

Proje faaliyetlerinin sayısı ve hedef kitle ile nihai yararlanıcıların sayısı etkin ve merkezi bir izleme aracını zorunlu kılmaktadır. Bu faaliyet ile web tabanlı bir yazılımın hazırlanarak uygulama aşamasındaki tüm faaliyetlerin, değerlendirmelerin, sonuçların ve çıktıların etkin bir şekilde izlenmesi sağlanacaktır. Bunun yanında mali yönetim süreci ile bütçe uygulamaları da yakından takip edilecektir.


Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birimler
01.10.2016 01.08.2018 PYE, İKE

Hedef Kitle

Hedef Kitle4

Türkiye'deki Suriyeliler